ریاست محترم هیات مدیره

کلیه حقوق برای ماشينهای اداری رابر رايانه محفوظ است.