ریبون های ایستا و خطی

کلیه حقوق برای ماشينهای اداری رابر رايانه محفوظ است.