ریبون Oki 182-390

کلیه حقوق برای ماشينهای اداری رابر رايانه محفوظ است.