کارتریج مشکی شارپ

کلیه حقوق برای ماشينهای اداری رابر رايانه محفوظ است.